Naši kandidati za Svetu Potvrdu 2020 godine

Naši ovogodišnji kandidati za Svetu Potvrdu:

 1. Tea Balažinec
 2. Dora Cesarec
 3. Doroteja Cvek
 4. Vedran Družinić
 5. Patrik Gudić
 6. Ines Hižak
 7. Matea Horvat
 8. Karolina Krist
 9. Paola Koren
 10. Mirela Kovačić
 11. Sara Kunić
 12. David Magić
 13. Hana Magić
 14. Melani Magić
 15. Vedran Magić
 16. Valentino Miklaušić
 17. Lovro Modrić
 18. Vinko Mraz
 19. Gabrijela Pokos
 20. Ernesto Posavec
 21. Borna Rebić
 22. Nino Risović
 23. Nika Sajko
 24. Tomislav Skrovec
 25. Mihael Šestak
 26. Borna Šimunić
 27. Marija Šimunić
 28. Luka Vidačić
 29. Anja Vlašić
 30. Magdalena Vugrinec
 31. Sabina Vugrinec

Duše Sveti Tješitelju, dođi u moje srce sa svojom milošću i svetom ljubavlju i daj mi dar mudrosti; da sa slašću razmatram Božje istine i da mi Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari. Daj mi dar razuma; da što dublje zaronim duhom svojim u otajstvo svete vjere koliko je to u ovozemaljskom vremenu moguće. Daj mi dar savjeta; da se uklanjam zasjedama đavla i svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlim što je više na slavu Božju i naše spasenje. Daj mi dar jakosti; da osobitom odlučnošću svladam sve napasti i ostale zapreke u duhovnom životu. Daj mi dar znanja; da pravo spoznam što i kako treba vjerovati i da ne bih zastranio u duhovnom životu. Daj mi dar pobožnosti; da Bogu, svetima i službenicima Crkve dužno štovanje i čast iskazujem, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritječem. Daj mi dar straha Božjega; da se čuvam grijeha, bojeći se uvrijediti Boga iz sinovskog poštovanja prema Božjem Veličanstvu.

© 2024 Župa Jalžabet