Župna crkva

Iako se crkva Svete Elizabete spominje u najstarijem popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334.g., današnja župna crkva potječe iz sredine 18.stoljeća. Baroknu su crkvu dali podići supružnici Helena Rozalija Somogy i Baltazar Bedeković,vlasnici plemićkog dobra i patroni župe.

Radi se o jednobrodnoj građevini s istaknutim bočnim kapelama i četvrtastim svetištem.
Iznad monumentalnog glavnog pročelja smješten je dvokatni toranj s lukovičastim krovom. U velikoj niši s pročelne strane smješten je kameni kip Svete Elizabete Ugarske koja daruje prosjaka. U unutrašnjosti crkve ističe se pet velikih drvenih oltara,rad nama danas nepoznate, ali kvalitetne radionice.

Glavni oltar

Monumentalni glavni oltar sv. Elizabete arhitektonski je oblikovan i ukrašen većim brojem drvenih kipova svetaca u nadnaravnoj veličini. U središnjoj niši glavnog oltara smješten je kip sv. Elizabete. Sa svake strane smještena su još po dva kipa svetaca. Na jednoj strani to su sv. Ladislav i sv. Katarina, a na drugoj sv. Barbara i sveti Emerik. U gornjem dijelu oltara smješten je kip Blažene Djevice Marije, a sa strane su kipovi sv. Joakima, sv. Ane i anđela.
Posebnost glavnog oltara predstavljaju rustikalno oblikovani atlanti, koji s lijeve i desne strance podupiru oltar.

Bočni oltari

Bočno su smješteni oltari sv. Lovre i sv. Roka (desno), te oltar svetog Antuna Padovanskog i sv. Jelene (lijevo). I ovi su oltari arhitektonski oblikovani, te opremljeni drvenim kipovima i uljanim slikama na platnu. Kulturnopovijesno posebno je zanimljivo središno smještena slika na oltaru sv. Jelene Križarice, za koju se pretpostavlja da prikazuje Rozaliju Helenu Somogy, vlasnicu plemičkog dobra Jalžabeta. Svetica je prikazana u velikaškoj nošnji iz 18. stoljeća.

Ostalo

Osim oltara ljepotom izrade ističe se i drvena razbarena barokna propovjedaonica iz druge polovice 18. stoljeća.

Do početka 19. stoljeća u crkvi se sahranjuju pojedini pripadnici plemićkih obitelji s područja župe. Tako je u svetištu grobna ploča Beatrice Inkey de Pallin († 21. 4. 1862.), dok je u lađi uz bočni lijevi oltar kripta plemićke obitelji Matačić.

 

 

Crkva izvana

Crkva iznutra

© 2024 Župa Jalžabet