Župni listić 2022/2023 (A)

KRIST KRALJ A 2023

Trideset i treća nedjelja kroz godinu A 2023

Trideset i druga nedjelja kroz godinu A 2023

Trideset i prva nedjelja kroz godinu A 2023

Trideseta nedjelja kroz godinu A 2023

Dvadeset deveta nedjelja kroz godinu A 2023

Dvadeset osma nedjelja kroz godinu A 2023

Dvadeset sedma nedjelja kroz godinu A 2023

Dvadeset šesta nedjelja kroz godinu A 2023

Dvadeset peta nedjelja kroz godinu A 2023

Dvadeset četvrta nedjelja kroz godinu A 2023

Dvadeset treća nedjelja kroz godinu A 2023

Dvadeset druga nedjelja kroz godinu A 2023

Dvadeset prva nedjelja kroz godinu A 2023

Dvadeseta i prva nedjelja kroz godinu A 2023

Devetnaesta nedjelja kroz godinu A 2023

Osamnaesta nedjelja kroz godinu A 2023

Sedamnaesta nedjelja kroz godinu A 2023

Šesnaesta nedjelja kroz godinu A 2023

Petnaesta nedjelja kroz godinu A 2023

Četrnaesta nedjelja kroz godinu A 2023

Trinaesta nedjelja kroz godinu A 2023

Dvanaesata nedjelja kroz godinu A 2023

Jedanaesta nedjelja kroz godinu A 2023

Deseta nedjelja kroz godinu A 2023

Presveto Trojstvo A 2023

DUHOVI A 2023

Sedma Uskrsna A 2023

ŠESTA Uskrsna A 2023

Peta Uskrsna A 2023

Četvrta Uskrsna A 2023

Treća Uskrsna A 2023

Bijela Nedjelja A 2023

Uskrs-Vazam A 2023

Bijela Nedjelja A 2023

CVIJETNICA A 2023

PETA KORIZMENA NEDJELJA A 2023

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA A 2023

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA A 2023

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA A 2023

PRVA KORIZMENA NEDJELJA A 2023

SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU A 2023

ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU A 2023

PETA NEDJELJA KROZ GODINU A 2023

ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU A 2023

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU A 2023

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU A 2023

KRŠTENJE GOSPODINOVO A 2023

NOVA GODINA A 2023

BOŽIĆ A 2022.

Četvrta nedjelje Došašća A 2022.

Treća nedjelje Došašća A 2022.

Druga nedjelje Došašća A 2022.

Prva nedjelje Došašća A 2022.

© 2024 Župa Jalžabet