ŽALOSNI PETAK NA BISTRICI 22.03.2024

Župa Jalžabet je po staroj tradiciji hodočastila na Žalosni Petak 22.03.2024.u Mariju Bistricu. Prošle godine nas je bilo za jedan autobus, a ove godine bila su dva autobusa puna. Poseban je to doživljaj Križnoga puta na Kalvariji uz svijeće. Noć je bila obasjana mjesečinom,a rijeka svijeća se protezala od vrha Kalvarije do crkve na otvorenom. Prema procjenama Župnika Domagoja, a i svjedočanstva ispovjednika nikada nije bilo toliki broj vjernika. Računa se da je bilo par tisuća vjernika. U molitvi razmišljanju i hodu razmatrali smo Muku Gospodina našega Isusa Krista. Na početku je išao veoma teški križ kojega su tri muškarca iz Podgrađa nosili naizmjenično, te žene u narodnoj nošnji i lovci,muškarci obučeni u haljine poput apostola… Ministranti su išli odmah iza križa, a potom i dva svećenika; Alojz Pakrac župnik u Ivanovcu i naš župnik Matija Vonić. Pjesmom je animirao pobožnost zbor mladih iz Zagreba “Fides”.

Dostojanstveno i u špaliru gorućih svijeća i vjernika polako se kretala procesija do vrha Kalvarije. Ispunjeni duhovnom radošću završili smo križni put i uputili se svojim kućama do drugog Žalosnog Petka u još većem broju.

Matija Vonić,župnik

© 2024 Župa Jalžabet