Željezna vrata

ŽELJEZNA VRATA NA ULAZU U ŽUPNU CRKVU RADI BOLJEG PROZRAČIVANJA NAŠE CRKVE. VRATA JE FINANCIRAO NAŠ ŽUPNIK MATIJA IZ SVOJIH VLASTITIH SREDSTAVA I UŠTEĐEVINE. VELIKA MU HVALA. -TRAŽE SE DONATORI I ZA SLIČNA VRATA NA KAPELICI MAJKE BOŽJE ŽALOSNE KOJA JE PUNA VLAGE,PROZORI SE NE MOGU OTVORITI, A VRATA DRVENA PODUPIREMO CIGLAMA. A HVALEVRIJEDNO BI BILO DA IMAMO I NA SVIM KAPELAMA U ŽUPI TAKVA ŽELJEZNA VRATA.

© 2024 Župa Jalžabet