Sanacija župne crkve u Jalžabetu

U ponedjeljak 25.09. započeli smo sanaciju naše župne crkve u Jalžabetu. Završetak sanacije i završni radovi nakon sanacije od potresa i dio središnjeg svooda sa pripadajućim zidovima i svetište. Ugovor je potpisan 28.08.2023. sa firmom „LEPEN d.o.o.“ iz Podturna. Cjelokupni iznos financira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

© 2024 Župa Jalžabet