Litanije sv. Roku – zaštitniku od zaraznih bolesti

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Bože, Oče nebeski, smiluj nam se.
Bože, Sine, Spasitelju svijeta, smiluj nam se.
Bože, Duše Sveti, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.
Sveta Marijo, moli za nas.
Sveta Bogorodice, moli za nas.
Sveta Djevo Djevica, moli za nas.
Sveti Mihaele, moli za nas.
Sveti Gabriele, moli za nas.
Sveti Rafaele, moli za nas.
Svi sveti anđeli i arkanđeli, moli za nas.
Svi sveti zborovi i redovi blaženih duša, moli za nas.
Sveti Roko, ti veliki sljedbeniče Božji, moli za nas.
Sveti Roko, ti pravi nasljedniče Isusa Krista, moli za nas.
Sveti Roko, ti preziratelju svih ovozemaljskih ispraznosti, moli za nas.
Sveti Roko, ti potpuni primjeru djevičanske čistoće, moli za nas.
Sveti Roko, ti ljubitelju evanđeoskog siromaštva, moli za nas.
Sveti Roko, ti potpuni izvršitelju svih kreposti, moli za nas.
Sveti Roko, ti utočište bolesnih, moli za nas.
Sveti Roko, ti jakosti slabih, moli za nas.
Sveti Roko, ti liječnice svih koji boluju od kuge, moli za nas.
Sveti Roko, zaštitniče svih napuštenih, moli za nas.
Sveti Roko, druže anđela, moli za nas.
Sveti Roko, blaženi među patrijarsima, moli za nas.
Sveti Roko, slavni prijatelju proroka, moli za nas.
Sveti Roko, apostolski čovječe, moli za nas.
Sveti Roko, mučeniče ljubavi Božje, moli za nas.
Sveti Roko, sljedbeniče Isusa Krista, moli za nas.
Sveti Roko, anđele tijela, moli za nas.
Sveti Roko, strahu zlih duhova, moli za nas.
Sveti Roko, primjeru živima, moli za nas.
Sveti Roko, tješitelju umirućih, moli za nas.
Sveti Roko, naš najvrjedniji zaštitniče, moli za nas.
Milostiv budi, poštedi nas, o Gospodine.
Milostiv budi, usliši nas, o Gospodine.
Od svakoga zla, oslobodi nas.
Od svih grijeha, oslobodi nas.
Od kuge, gladi i rata, oslobodi nas.
Od svih predstojećih opasnosti tijela i duše, oslobodi nas.
Po Tvojim najsvetijim gorkim patnjama i smrti, oslobodi nas.
Po Tvojim najsvetijim vječnim zaslugama, oslobodi nas.
Po zagovoru Tvoje dobre majke Marije, oslobodi nas.
Po zagovoru Tvog vjernog sluge i sljedbenika sv. Roka, oslobodi nas.
Po zagovoru Svih svetih, oslobodi nas.
Mi grešnici! Tebe molimo, usliši nas!
Da nas, i cijelu domovinu po zagovoru sv. Roka milostivo sačuvaš od kuge i opasnih bolesti, Tebe molimo, usliši nas!
Da nam po zagovoru sv. Roka dadeš lijeka duši i tijelu, Tebe molimo, usliši nas!
Da po njegovu zagovoru zadobijemo pomoć u našim potrebama, Tebe molimo, usliši nas!
Da po njegovu zagovoru budemo postojani u pravoj vjeri, Tebe molimo, usliši nas!
Da po njegovu zagovoru zadobijemo milost trpjeti sve, što nam Gospodin Bog pošalje, | Tebe molimo, usliši nas!
Da po njegovu zagovoru steknemo povjerenje prema Bogu za sva vremena, Tebe molimo, usliši nas!
Da po njemu steknemo milost pravog pokajanja, Tebe molimo, usliši nas!
Da po njemu zadobijemo snagu od Boga, da savladamo sve naše propuste Tebe molimo, usliši nas!
Da po njemu zadobijemo pravu vjernost i ljubav prema bližnjemu Tebe molimo, usliši nas!
Da po njemu napredujemo u svemu dobru, Tebe molimo, usliši nas!
Da nam Ti po zagovoru sv. Roka podariš blaženi trenutak na smrti, Tebe molimo, usliši nas!
Da nas milostivo uslišiš, Tebe molimo, usliši nas!
Sine Božji, Tebe molimo, usliši nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, poštedi nas, o Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, o Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!
Kriste, čuj nas
Kriste, usliši nas,
Gospodine, smiluj se
Kriste, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Sv. Roko, moli za nas, Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se
O Bože, čija je dobrota beskonačna, čije je milosrđe bez zapreka, čija svemoć vlada nad tijelom i dušom, životom i smrti, zdravljem i bolesti, padamo ničice pred prijestoljem Tvoga božanskog veličanstva. Klanjamo Ti se u dubokom strahopoštovanju, jer znamo, da smo pred tobom prašina i pepeo, i naspram Tebe smo samo jedno nestalno ništa. Ali smo ujedno i ohrabreni Tvojim dobrim milosrđem jer smo uvjereni da ćeš nas Ti prihvatiti, pa ako bismo bili i najveći grješnici ako se samo pojavimo pred Tobom ponizna srca.
Vidi Gospodine, kajemo se za naše grijehe, žalimo zbog naših zlih djela, poradi toga, jer smo Tebe povrijedili, naše najveće dobro, kojeg iznad svega ljubimo. Molimo Te po zaslugama Isusa Krista -Tvog Sina, našeg Spasitelja i Otkupitelja, usliši našu molitvu i otjeraj od nas štetni otrov za dušu – grijehe – sačuvaj nas od svega što bi nas moglo zaraziti ovom kugom, daj nam Tvoju snažnu milost, pomoću koje ćemo na putu Tvojih Svetih zapovijedi brzim koracima hoditi, očuvaj nas u vjeri, umnoži našu nadu i zapali u nama vatru Tvoje ljubavi. Daj nam u svako vrijeme Tvoje nebesko svjetlo, Tvoju milost i Tvoj blagoslov, da pravo govorimo i pravo djelujemo; potakni nas, da uvijek naš život usmjerimo po primjeru sv. Roka. Po njegovu zagovoru odvrati od nas sve kugom zarazne bolesti, svu nesreću, i uvedi nas konačno u vječni život, po Isusu Kristu, našem Gospodinu. Amen.

Molimo i također za umrle kršćane. Gospodine Isuse Kriste, izbavi umrle duše od onih kazna, koje još uvijek zbog svojih grijeha moraju trpjeti čistilišne muke.
Daj tim dušama po zagovoru sv. Roka vječni pokoj, i neka im svijetli svjetlost vječna . Amen.

ZAVRŠNA MOLITVA

Veliki sveti Roko, koji si od Boga pozvan biti poseban zaštitnik protiv kuge i svih drugih teških bolesti, tebi odajem čvrsto povjerenje. Sačuvaj naše tijelo od svih zaraza, ali još više molimo za zaštitu protiv najveće bolesti koja nas muči – grijeha. Pomozi mi da iskorjenim krive strasti i da po tvom primjeru vršim kajanje i Bogu milu ljubav za moje spasenje, na tvoju čast i radost i na čast Trojedinog Boga, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

© 2024 Župa Jalžabet