Dragi župljani! Mise će se održavati prema pravilniku HBK-a! BEZ NARODA! Molio bih da se držite naputka i ne dolazite! Crkva će biti svakoga dana otvorena od 16.00 do 18.00 sati! U slučaju hitnosti nazovite župnika bilo na mobitel ili telefon (098/728-226 ili 042/647-083)! Molim pratite obavijesti preko župnog listića ili naše web stranice! Hvala!

© 2024 Župa Jalžabet